Ochorenia dýchacích ciest

Čo je ochorenie HDO

Akútne zápaly horných dýchacích orgánov, hltana a hrtana patria medzi najčastejšie ochorenia, s ktorými pacienti navštevujú ambulancie všeobecných a detských lekárov, ale aj otorinolaryngológov. Podľa prevahy prejavov v jednotlivých orgánoch sa vyčleňujú aj názvy diagnóz. Najčastejšie sú nádcha – rinitída, zápal prinosových dutín - sínusitída, zápal hltana – faryngitída a  zápal hrtana – laryngitída.

Akútna nádcha – rinitída je najčastejšou ľudskou chorobou. Môže sa vyskytnúť ako samostatná, alebo je súčasťou choroby, ktorá sa bežne nazýva odborne i laicky prechladnutie. Akútna nádcha je až v 90% vírusového pôvodu (rinovírusy). Šíri sa priamym kontaktom alebo kvapôčkovou infekciou, môže dosiahnuť až rozmer pandémie. Podkladom je samostatný infekčný zápal sliznice nosovej dutiny a často aj sliznice prinosových dutín (bez typickej symptomatológie) s ktorými tvorí anatomickú časť – horné dýchacie orgány. Po počiatočnej vírusovej infekcii môže po niekoľkých dňoch pribudnúť prejav baktériovej infekcie, pre ktorú vírusy pripravia vhodnú, zápalom oslabenú a vnímavejšiu sliznicu. Príznaky sú pre oba vyvolávateľa spoločné a všeobecne známe. Sú to najmä  upchávanie nosa (obštrukcia) s následkom poruchy dýchania cez nos. Väčšina chorých pozoruje vodnatý výtok z nosa, kýchanie, stratu čuchu, fufnavosť, bolesť hlavy a iné.

Akútny zápal prinosových dutín – sinusitída je často súčasťou nádchy alebo jej komplikáciou. Prinosové dutiny predstavujú ideálne prostredie pre pomnoženie vírusov a následne baktérií v prostredí zapálenej sliznice a  zadržaného hlienu pri zníženej funkcii vývodu z dutiny. Opuch sliznice v nosovej dutine zapríčiní zníženú drenáž nadmerne sa tvoriaceho hlienu, neraz s prímesou zápalových elementov z dutinového systému. Zadržiavanie obsahu spôsobuje podstatnú klinickú symptomatológiu sínusitídy – bolesť, pozitívny RTG nález… Včasná symptomatická liečba nádchy je najlepšou prevenciou vzniku sinusitídy. Jej liečba je finančne aj časovo náročnejšia ako liečba pôvodnej choroby – nádchy. Sinusitída navyše ohrozuje chorého aj možným vznikom komplikácií. Jej liečba patrí do rúk odborného lekára pre choroby ušné, nosové a krčné – otorinolaryngológovi (ORL).

Akútny zápal hltana – faryngitída v podobe katarálneho zápalu sliznice hltana je v 65% vírusového pôvodu. Najčastejšia sa vyskytuje v jeho ústnej časti, kde sú uložené zhluky lymfatického tkaniva – mandle. Najväčšie a najčastejšie postihnuté sú podnebné mandle. Len 15 - 20% akútnych zápalov hltana je vyvolaných primárne streptokokmi a vtedy sa klinicky zápal prejavuje známou hnisovou angínou. Streptokoky sú z baktériových zápalov najnebezpečnejšie a zápal má tendenciu šíriť sa a spôsobovať komplikácie. Liečba celkovo podávaným penicilínovým antibiotikom je optimálna, potrebná. Iné vírusové aj baktériové zápaly hltana možno liečiť a najmä na začiatku choroby výhodnejšie bez systémovo (celkovo) podávaných antibiotík.

Akútny zápal hrtana – laryngitída je termín pre zápal jeho sliznice. Obvykle je vírusového pôvodu, spolupôsobiť môžu aj chemické a fyzikálne faktory (chlad, prach, dráždivé látky) alebo nadmerné hlasové vypätie. Neraz je súčasťou choroby z prechladnutia a alebo inej vírusovej, alebo baktériovej infekcie. Choroba sa prejavuje zachrípnutím až stratou hlasu a bolesťou v hrtane.