Spoločnosť ako žiadna iná

Skutočný úspech sa nemeria iba prácou, ktorú robíte. Meria sa prácou, ktorá sa stáva súčasťou Vášho života. Robí Vás lepšími. Nadchýna Vás. Prináša Vám radosť a uspokojenie.

Je to niečo, o čo sa všetci snažíme.

V Servieri Vám pomôžeme realizovať Vaše ambície. Pracovať v tíme, kde sa ľudia rešpektujú navzájom, vedia sa spolu tešiť, pomáhať si a neboja sa prekážok.

Pretože vieme, že úspech firmy spočíva v rozvíjaní potenciálu jednotlivých zamestnancov, významnú pozornosť venujeme adaptácii a osobnému rozvoju našich ľudí.

Integrovanie nových zamestnancov

Každoročne investujeme do odborných vzdelávacích programov a školení pre našich zamestnancov, náš systém školení je rovnako motivujúci ako vyčerpávajúci. Program kontinuálneho vzdelávania pre Vás začína okamžite po Vašom nástupe, kedy absolvujete niekoľkotýždňové školenie.

Váš osobný rast je jednou z našich priorít. Budete môcť využívať podporu a pomoc Vašich kolegov. Budeme Vás vyzývať, aby ste boli lepší. Budeme Vás motivovať. Pomôžeme Vám rásť. Naučiť sa niečo nové každý deň.

Uplatnenie pre absolventov

Absolventi Vašej fakulty nájdu uplatnenie predovšetkým na obchodnom oddelení v pozícii medicínsky reprezentant. Od medicínskych reprezentantov očakávame najmä, že budú rovnocennými partnermi pri komunikácii s našimi lekármi, preto rozvíjame ich odborné ale aj iné technické alebo mäkké zručnosti. Veríme, že spoluprácou so skúsenejšími kolegami a pod vedením tých správnych ľudí, sa čerství absolventi vysokej školy bez predchádzajúcich skúseností môžu stať plnohodnotnou súčasťou nášho tímu. Stačí mať odhodlanie, chuť učiť sa, vytrvalosť. A srdce na správnom mieste.

Absolventi nájdu uplatnenie aj na iných oddeleniach, napríklad na oddelení marketingu (po predchádzajúcej skúsenosti na obchodnom oddelení).

Základné kritéria na uchádzačov je ukončenie vysokej školy so špecializáciou farmácia, medicína alebo prírodné vedy, znalosť anglického jazyka, výborné komunikačné zručnosti, flexibilita, samostatnosť, ochota pracovať na sebe a učiť sa.

Program pre študentov

Náš  program získavania skúseností pre študentov je neoddeliteľnou súčasťou stratégie ľudských zdrojov.

Cieľom pracovnej skúsenosti je doplnenie, rozšírenie a praktické osvojenie si získaných teoretických vedomostí počas štúdia a spoznanie každodennej práce v originálnej farmaceutickej spoločnosti. Študenti z takejto praxe sa vracajú späť do firmy už na plný pracovný úväzok.