Výroba

Z 800 miliónov balení liekov, ktoré naša spoločnosť predáva, sú tri štvrtiny vyrobené v našich vlastných farmaceutických výrobných závodoch vo Francúzsku a v iných krajinách.

42% liekov spoločnosti Servier je vyrábaných a exportovaných z Francúzska. Ďalšie výrobné centrá sa nachádzajú v Maďarsku, Egypte, Španielsku, Írsku, Poľsku, Číne, Brazílii, Mexiku, Maroku a Rusku.

Po fáze rozsiahlych investícii do rozširovania našich závodov v Loiret (farmácia) a Normandii (chémia) a do budovania nových závodov v iných krajinách, najmä v Rusku, ktoré boli potrebné vzhľadom na nové potreby vývinu v minulom desaťročí, naše priemyselné investície sú teraz skromnejšie a sú zamerané najmä na údržbu nášho priemyselného vybavenia.