Transparentnosť

Servier Slovensko s.r.o.     Zverejnenie prevodov hodnôt

Zverejnenie prevodu hodnôt voči Poskytovateľom zdravotnej starostlivosti  (HCP) a Organizáciam pôsobiacim v oblasti zdravotnej starostlivosti(HCO) je súčasťou iniciatívy transparentnosti vyvinutej Európskou Federáciou Farmaceutických spoločností a AIFP (Asociáciou inovatívneho farmaceutického priemyslu).

Spoločnosť Servier Slovensko s.r.o. zdieľa a plne podporuje ciele propagované touto samoregulačnou iniciatívou.

Farmaceutické spoločnosti majú spolupracovať s lekárskymi  spoločnosťami  z dôvodu zlepšenia dostupnosti vedeckých poznatkov a zlepšenia starostlivosti o pacientov. Táto spolupráca zahŕňa pravidelne pracovné a časové angažovanie  zo strany HCP a HCO, ako napríklad klinická štúdia. Výstup z tejto publikácie prispeje k poskytnutiu lepšieho pohľadu na našu spoluprácu.

AIFP poskytuje dodatočné informácie  o princípoch publikácie, ktoré sú adaptované lokálne farmaceutickými spoločnosťami na stránke http://www.aifp.sk/sk/etika-transparentna-spolupraca-zverejnovanie-efpia-dc/.

Pre Slovenskú republiku, je publikácia transferov hodnôt spoločnosti  Servier Slovensko s.r.o. dostupná na stránke https://www.servier.sk/content/transparentnosť

Táto publikácia bola pripravená v súlade  o smernicou uverejenenou na stránke  https://www.servier.sk/content/transparentnosť a požiadavkami AIFP kódexu. Spolupráca zaznamenaná v tomto dokumente zahŕňa všetky transfery hodnôt  v období 1. január 2015 až 31. december 2015 celou spoločnosťou Servier na lokálnej ako aj medzinárodnej úrovni.

V prípade otázok  ohľadom tejto sekcie nás môžte kontaktovať  na www.servier.sk/content/kontakt a viac informácií ohľadom publikície spoločnosti Servier  v ostatných krajinách môžete nájsť na www.servier.com/content/disclosure-transfers-values-healthcare-professionals-and-healthcare-orgaizations

Report_DC_Servier_2016.pdf

Metodika_DC_Servier_2016.pdf

Report_DC_Servier_2017.pdf

Metodika_DC_Servier_2017.pdf

Report_DC_Servier_2018.pdf

Metodika_DC_Servier_2018.pdf

Report_DC_Servier_2019.pdf

Metodika_DC_Servier_2019.pdf

Report_DC_Servier_2020.pdf

Metodika_DC_Servier_2020.pdf